Disciotis venosa (Pers.) Boud.

Fungi, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Morchellaceae, Disciotis
Ascomycota / Hymenoascomycetes / Pezizales / Morchellaceae
Synonymy: Peziza venosa Pers. (1801); Helvella cochleata Wulfen; Peziza cochleata (Wulfen) Bull.; Discina venosa (Pers.) Fr.; Peziza reticulata Grev.; Discina reticulata (Grev.) Fr.; Discina venosa var. reticulata (Grev.) Rehm; Discina venosa var. rabenhorstii Sacc.; Disciotis venosa f. radicans, Disciotis venosa f. venosa, Disciotis venosa var. reticulata, Disciotis venosa var. venosa
IF c.n.: Disciotis venosa (Pers.) Arnould (1893)
MB c.n.: Disciotis venosa (Pers.) Boud. (1893)
Spores: (mixed calibration)
14.7 [15.9 ; 16.2] 17.3 x 7.8 [8.6 ; 8.9] 9.7 µm
Q = 1.6 [1.8 ; 1.9] 2 ; N = 60 ; C = 95%
Me = 16 x 8.8 µm ; Qe = 1.8
AscomycotaHymenoascomycetesPezizalesMorchellaceae