Fungi, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Helvellaceae, Helvella
Ascomycota› Hymenoascomycetes› Pezizales› Helvellaceae
Synonymy: Elvela albella Quél.; Leptopodia albella (Quél.) Boud.
IF c.n.: Helvella albella Quél. [as 'Elvella'] (1896) [1895]
Spores:
18.6 [19.8 ; 20.3] 21.5 x 13.1 [13.9 ; 14.2] 14.9 µm
Q = 1.3 [1.4] 1.5 ; N = 40 ; C = 95%
Me = 20.1 x 14 µm ; Qe = 1.4 
AscomycotaHymenoascomycetesPezizalesHelvellaceae