Fungi, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Pezizaceae, Sarcosphaera
Ascomycota› Hymenoascomycetes› Pezizales› Pezizaceae
Synonymy: Peziza coronaria Jacq. (1778); Sepultaria coronaria (Jacq.) Massee; Peziza coronata Persoon; Pustularia coronaria (Jacq.) Rehm; Peziza crassa Santi; Sarcosphaera crassa (Santi) Pouzar; Peziza macrocalyx sensu auct. brit.; Peziza eximia Durieu & Lév.; Aleuria eximia (Durieu & Lév.) Gillet; Sarcosphaera eximia (Durieu & Lév.) Maire; Pustularia macrocalyx (Riess) Hazsl.; Peziza macrocalyx Riess; Sarcosphaera macrocalyx (Riess) Fuckel; Sarcosphaera coronaria var. nivea, Sarcosphaera coronaria var. coronaria, Sarcosphaera coronaria f. nivea
IF c.n.: Sarcosphaera coronaria (Jacq.) J. Schröt. (1893) [1908]
Spores:
12.3 [14.3 ; 14.8] 16.8 x 6.7 [7.6 ; 7.8] 8.6 µm
Q = 1.6 [1.9] 2.2 ; N = 90 ; C = 95%
Me = 14.5 x 7.7 µm ; Qe = 1.9 
AscomycotaHymenoascomycetesPezizalesPezizaceae